Usługi merchandisingowe2023-01-02T11:29:51+02:00

Usługi merchandisingowe

Usługi merchandisingowe to ogół działań podejmowanych w punkcie sprzedaży w zakresie: ekspozycji towarów na półce, zagospodarowania przestrzeni sprzedaży oraz promocji sprzedaży. Zapewniamy podstawowy wariant prac merchandisingowych, polegający na wykładaniu towaru i jego odpowiedniej ekspozycji. Oferujemy nowoczesne narzędzia merchandisingu, które wykorzystują najnowsze badania i wiedzę dotyczącą zmysłów kupującego, jego decyzji zakupowych i innych aspektów psychologicznych konsumentów.

Merchandising mobilny

Oferujemy także merchandising mobilny, w którym jeden przypisany marce opiekun zajmuje się pracami w kilku punktach sprzedażowych tej samej marki. Dzięki temu wykorzystuje swoją wiedzę o produktach i usługach na większą skalę, a oprócz kontroli i zarządzania dostępnością asortymentu może wprowadzać poszerzone działania związane z widocznością produktów. Dba o prawidłowe relacje między sklepem, a dostawcą, koordynuje akcje promocyjne i zajmuje się podnoszeniem wiedzy personelu punktu sprzedażowego na temat produktu. Dostarczane przez nas raporty wykonanych prac uzupełniane są dokumentacją fotograficzną przeprowadzanych aktywności. Dzięki usługom merchandisera mobilnego mogą Państwo na bieżąco monitorować popyt w danym punkcie oraz szybko odpowiadać na zapotrzebowanie na towar czy akcje promocyjne.