Sales Rangers – na straży Twojej sprzedaży2023-01-10T10:36:45+02:00

O Nas

Wspomaganie sprzedaży jest nie tylko naszą pracą, ale też pasją. Do każdego zlecenia podchodzimy z dużym zaangażowaniem, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zagwarantować Ci najwyższą jakość i skuteczność naszych działań.

Nasza oferta obejmuje szeroki wybór narzędzi sprzedażowych oraz marketingowych, będących dla naszych Klientów niezastąpionym wsparciem w procesie sprzedaży, na wszystkich jego etapach:

Sell in
Sell in

(Do punktu sprzedaży)

Sell through
Sell through

(W punkcie sprzedaży)

Sell out
Sell out

(Z punktu sprzedaży)

… ze szczególnym naciskiem na sprzedaż, dystrybucję oraz ekspozycję i aktywację konsumenta.

WSPIERAMY SPRZEDAŻ

Sell in
Sell in

(Do punktu sprzedaży)

 • Outsourcing sił sprzedaży
 • Pay roll
 • Audyty
 • Tajemniczy Klient
Sell through
Sell through

(W punkcie sprzedaży)

 • Akcje marketingowe i trade marketingowe
 • Merchandising
 • Zarządzanie POSM
Sell out
Sell out

(Z punktu sprzedaży)

 • Doradcy sprzedaży
 • Zespoły hostess i promotorów
1

Naszą wartością są ludzie, każdy projekt otrzymuje wsparcie dedykowanego zespołu.

2

Dbamy o jak najwyższy poziom świadczonych usług.

3

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie i partnersko.

4

Myślimy nieszablonowo i stale poszukujemy najlepszych rozwiązań.

5

Cele Klienta są naszym priorytetem.

Oferta

ZESPOŁY SPRZEDAŻOWE

 • rekrutacje pracowników, szkolenie,
 • zarządzanie zespołami PH: kontrola pracy w terenie, raportowanie i przygotowanie analiz,
 • administracja księgowo-kadrowa oraz comiesięczne rozliczanie.

Budowane przez nas zespoły Handlowców, mogą być zarówno dodatkowym wsparciem dla własnych sił sprzedaży, jak również być podstawą działu handlowego naszych Klientów.

Zadanie specjalne: Budowa zespołu sprzedażowego
Cel akcji:

 • dostępność produktu (budowa lub poszerzenie dystrybucji),
 • stworzenie stabilnej sieci dystrybucji,
 • zadbanie o odpowiednią widoczność produktu,
 • realizacja aktywacji produktowych w punkcie sprzedaży,
 • budowanie relacji z Klientami.

Wynik: wzrost: ilości Klientów, sprzedaży, dystrybucji i udziałów rynkowych.

PAY ROLL

 • rekrutacja oraz administracja księgowo-kadrowa pracowników,
 • organizacja i zarządznie flotą samochodową,
 • organizacja i zarządznie narzędziami pracy dla PH,
 • organizacja i przygotowanie szkoleń sprzedażowych,
 • comiesięczny raport.

Zadanie specjalne: Pay-roll

Cel akcji:

 • wsparcie Klientów w realizacji zadań sprzedażowych poprzez zewnętrzne siły sprzedaży,
 • generowanie oszczędności,
 • zwiększenie mocy sprzedażowych bez konieczności zwiększania liczby pracowników w strukturach wew. Klienta.

Wynik: realizacja celów sprzedażowych
i odciążenie administracji Klienta (tym samym usprawnienie jego organizacji).

MERCHANDISING

 • usługa realizowana w kanale nowoczesnym oraz w kanale tradycyjnym, dostępna w dwóch wariantach:
 1. Podstawowy – obejmujący wykładanie towaru w systemie godzinowym,
 2. Opiekun Marki – będący połączeniem merchandisingu, raportowania braków towarowych, zbieraniem zamówień sugerowanych, dbałości o ekspozycję, koordynacji akcji promocyjnych oraz edukacją personelu.
 • raportowanie z każdej przeprowadzonej aktywności poparty zdjęciami.

Zadanie specjalne: Merchandising

Cel akcji:

 • budowanie ekspozycji według standardów firmy i rekomendacji zarządzania kategorią
 • utrzymanie i wzrost rotacji produktów,
 • dostępność produktów.

Wynik: lepsza widoczność i ekspozycja produktów, porządek na półkach, nawigacja w kategorii, atrakcyjne ekspozycje, wzrost rotacji produktów.

DORADCY SPRZEDAŻY

 • dedykowani sprzedawcy/promotorzy, którzy działając przy półce w sklepie, poprzez udzielanie fachowych informacji i porad, zachęcają kupujących do wyboru produktów naszych Klientów,
 • podstawowe działania merchandisingowe,
 • zarządzanie i pomoc w organizacji dodatkowych ekspozycji,
 • raport z każdej przeprowadzonej aktywności poparty zdjęciami.

Zadanie specjalne: Doradcy sprzedaży

Cel akcji:

 • edukacja produktowa (szczególnie ważne przy wprowadzaniu nowości),
 • budowanie świadomości marki,
 • budowanie relacji z Shopperami,
 • wzrost rotacji produktu.

Wynik: wzrost sprzedaży i rotacji, wzrost świadomości Klientów/Shopperów.

ZESPOŁY HOSTESS I PROMOTORÓW

 • organizacja akcji promocyjnych w kanale nowoczesnym, w kanale tradycyjnym, w punktach usługowych itp.,
 • działania informacyjne w okolicach punktów sprzedaży,
 • zarządzanie i pomoc w organizacji dodatkowych ekspozycji,
 • samplingi na terenie powierzchni handlowych oraz uliczne,
 • obsługa eventów,
 • raport z każdej przeprowadzonej aktywności poparty zdjęciami.

Zadanie specjalne: Zespoły hostess i promotorów

Cel akcji:

 • edukacja produktowa (szczególnie ważne przy wprowadzaniu nowości),
 • budowanie świadomości marki,

Wynik: wzrost sprzedaży, osiągnięcie celów aktywacji danej marki.

TAJEMNICZY Klient

 • akcje mające na celu min. badanie sytuacji rynkowej, poziomu dystrybucji, jakości obsługi Klienta, stopnia realizacji programów lojalnościowych, jakości i rzetelności pracy PH, Sprzedawców, Promotorów itp.
 • raport z każdej przeprowadzonej aktywności poparty zdjęciami (raportowanie tradycyjne bądź mobilne).

Zadanie specjalne: Tajemniczy Klient

Cel akcji:

 • Weryfikacja jakości obsługi przez pracowników naszego Klienta, a także promotorów oraz hostess,
 • weryfikacja egzekucji programów lojalnościowych, akcji promocyjnych itp.,
 • zgodność ze standardami firmy w kwestiach związanych z jakością usług, wyglądem sklepu, sposobem prezentacji.

Wynik: dostarczenie pełnego i rzetelnego obrazu o jakości i formie sprzedaży/obsługi u danego Klienta, co pozwala reagować i efektywnie opracowywać nowe strategie handlowe i marketingowe

AUDYTY

 • akcje mające na celu min. badanie sytuacji rynkowej, poziomu dystrybucji, jakości obsługi Klienta, stopnia realizacji programów lojalnościowych, jakości i rzetelności pracy PH naszych Klientów, itp.,
 • raportowanie dopasowane do potrzeb Klienta,
 • audytorzy dobierani są odpowiednio do:
  • Wymaganych zadań i zakresu badań
  • Kanału / specyfiki sieci – DIY vs. MT vs. HoReCa
  • Kategorii produktu

Zadanie specjalne: Audyty

Cel akcji:

 • analiza dystrybucji, cen, działań promocyjnych, zasobów półkowych,
 • tworzenie baz danych punktów sprzedaży detalicznej,
 • porównanie z konkurencją (ceny, dystrybucja itd.).

Wynik: pomoc w kontroli działań logistyki, Przedstawicieli Handlowych, agencji merchandisingowych, lub sieci sklepów. Prezentacja realnego obrazu tego co dzieje się na rynku, która pozawala na opracowywanie skuteczniejszych działań handlowych i marketingowych.

POSM

 • opracowanie koncepcji POSM,
 • pośrednictwo w produkcji,
 • instalacja POSM,
 • egzekucja zadań związanych z POSM,
 • raport z każdej przeprowadzonej aktywności poparty zdjęciami.

Zadanie specjalne: Zarządzanie materiałami POSM

Cel akcji:

 • wzrost widoczności i świadomości konsumenckiej,
 • wsparcie działań sprzedażowych i aktywacji brandowych,
 • wpływ na decyzje zakupowe Shopperów.

Wynik: wzrost sprzedaży wartościowej i liczbowej, efektywne wsparcie aktywacji markowych w punkcie sprzedaży.

TRADE MARKETING / MARKETING

 • opracowanie i realizacja programów lojalnościowych, produkcja POSM, kampanie reklamowe itp.,
 • raport z każdej przeprowadzonej aktywności poparty zdjęciami.

Zadanie specjalne: Marketing / Trade Marketing

Cel akcji:

 • stałe zwiększanie udziałów w rynku,
 • zwiększanie przewagi nad konkurencją w sprzedaży i relacjach z odbiorcami,
 • wzrost dostępności, widoczności, świadomości konsumenckiej,
 • wsparcie działań sprzedażowych i aktywacji pomocyjnych swoich Klientów.

Wynik: wzrost sprzedaży wartościowej i liczbowej, efektywne wsparcie aktywacji markowych w punkcie sprzedaży.

Przykłady realizacji

OPIS SYTUACJI

Umowa franczyzowa  sieci wymaga, aby większość produktów sprzedawanych w sklepach tej sieci, pochodziła z magazynów franczyzodawcy. Nie ma on jednak większego wpływu na asortyment jakim handlują poszczególne sklepy należące do sieci. Sytuacja taka nie jest korzystna ani dla Sieci, ani dla producenta. 

CELE

   • Poprawa ekspozycji produktów danego producenta oraz wprowadzanie akcji promocyjnych
   • Wzrost udziałów półkowych
   • Wzrost wolumenu sprzedaży
   • Zbudowanie relacji handlowych z personelem sklepów i wyrobienie odpowiednich nawyków zakupowych

ROZWIĄZANIA

   • Zorganizowanie zewnętrznego zespołu Przedstawicieli Handlowych, dedykowanego do obsługi sklepów sieci, którzy pracując ramienia sieci, prowadzą działania sprzedażowo-merchandisingowe na wyłączność naszego klienta
   • PH są często wyposażeni w urządzenia mobilne, umożliwiające automatyczne wprowadzanie zamówień bezpośrednio do system sieci.

REZULTATY

   • Stały wzrost sprzedaży oraz uzyskanie dominującej pozycji na półce
   • Wzrost wiedzy i świadomości marki wśród personelu sklepu.
CELE

   • Budowa dystrybucji wybranych produktów naszego klienta
   • Merchandising
   • Edukacja sprzedawców
   • Poprawa pozycji produktów JDE na półkach

ROZWIĄZANIA

   • Uruchomienie zespołu VanSellerów
   • Sprzedaż bezpośrednia z samochodu
   • Zbieranie zamówień we współpracy z lokalnymi hurtowniami
   • Montaż stałych oraz sezonowych materiałów POS

REZULTATY

   • Znaczący wzrost dystrybucji produktów objętych akcją
   • Zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez lokalnych dystrybutorów
   • Zbudowanie dominującej pozycji produktów naszego klienta, w obsługiwanych PSD
   • Regularna obsługa ponad dodatkowych sklepów
CELE

   • Budowa dystrybucji produktów naszego klienta
   • Budowa ekspozycji produktów na półkach
   • Budowa świadomości produktu

ROZWIĄZANIA

   • Stworzenie zespołu PH
   • Sprzedaż produktów bezpośrednio z samochodu [9 SKU] oraz zbieranie zamówień do narzecz wybranych dystrybutorów
   • Montaż sezonowych materiałów POS oraz standów produktowych
   • Organizacja akcji promocyjnych

REZULTATY

   • Dotarcie do punktów FMCG – tradycja i handel nowoczesny
   • Znaczący wzrost dystrybucji numerycznej produktów objętych akcją
   • Wsparcie lokalnych dystrybutorów, poprzez sprzedaż za samochodu oraz zbieranie zamówień
CELE

   • Audyt wszystkich PSD należących do sieci Klienta
   • Przeprowadzenie ankiety audytowej z właścicielem lub kierownikiem sklepu
   • Inwentaryzacja sprzętu i materiałów reklamowych sieci
   • Zapisanie parametrów geolokacyjnych
   • Wykonanie zdjęć z zewnątrz i wewnątrz PSD

ROZWIĄZANIA

   • Uruchomienie zespołu 60 audytorów
   • Szkolenie Audytorów
   • Uruchomienie Mobilnego Systemu Raportowania

REZULTATY

   • Średnia wizyt dzienna wykonana przez audytora 8
   • Średni czas w punkcie 45 minut
   • Czas przeprowadzenia akcji – 4 tygodnie
   • Zbudowanie obszernej bazy danych PSD sieci.
CELE

   • Sprawdzenie wiedzy produktowej Promotorów i Sprzedawców
   • Sprawdzenie etapów obsługi Klienta
   • Sprawdzenie jakości obsługi Klienta
   • Cykliczne badanie z częstotliwością co dwa miesiące

ROZWIĄZANIA

   • Uruchomienie zespołu 45 audytorów
   • Szkolenie audytorów
   • Przeprowadzenie audytu
   • Uruchomienie Mobilnego Systemu Raportowania

REZULTATY

   • Średnia wizyt dzienna wykonana przez audytora 4
   • Średni czas w punkcie 25 minut
   • Czas przeprowadzenia akcji – 3 tygodnie każda tura

CELE

   • Sprawdzenie przepływu informacji w dziale sprzedaży
   • Wsparcie terenowe przy wprowadzaniu Sales Force Efficiency [SFE]

ROZWIĄZANIA

   • Wprowadzenie do firmy zespołu Konsultantów
   • Wspólna praca w terenie coaching z PH i RKS

REZULTATY

   • Opracowanie raportu ze stopnia zaawansowania we wprowadzenie SFE w poszczególnych zespołach PH
   • Wyszczególnienie elementów do poprawy
   • Wspólna praca trenerska z zespołami sprzedażowymi [120 PH + 30 RKS]
CELE

   • Zbudowanie zespołu wsparcia dla działu sprzedaży
   • Przygotowanie i wdrożenie stanowiska stacjonarnego Doradcy Klienta

ROZWIĄZANIA

   • Rekrutacja zespołu PH
   • Szkolenie PH
   • Obsługa kadrowo-płacowa zrekrutowanego zespołu
   • Obsługa floty

REZULTATY

   • Szybki start zespołu PH
   • Stała opieka HR nad zespołem.
   • Zarządzenie zespołem przez wewnętrzne struktury Klienta

Dlaczego Sales Rangers?

Sprzedaż to nasza pasja
Dzięki doświadczeniu zdobytemu w pracy w międzynarodowych korporacjach doskonale rozumiemy potrzeby naszych Klientów

Dostarczamy gotowe narzędzia sprzedażowe gwarantujące sukces

Dogłębnie analizujemy potrzeby Klienta, dzięki czemu oferujemy kompleksowe usługi szyte na miarę

Stawiane cele realizujemy z dbałością o cele budżetowe Klienta

Nadrzędnym celem naszych działań jest wspieranie i rozwój sprzedaży, a także poprawa efektywności komunikacji marki z Shopperami

Nasi klienci: